BELLADONNA F1
Belladonna F1 je vrlo rana, kockasta, svetlo žuta, slatka paprika. Plodovi su težine 160 - 200g sa četiri komore, podjednake veličine. Biljke su bujne, izrazito snažnog korena i brzog porasta, odlične tolerancije na fuzarijum. Belladonna se može podjednako dobro gajiti u zaštićenom prostoru kao i na otvorenom polju. Zbog snage biljke, sa pravilnom agrotehnikom ne usitnjava plodove u kasnijim branjima. Definitivno lider po prinosu i kvalitetu na našem tržištu.
Rezistencija: TO=Tobamo(Tobamovirus), virus mozaika krompira


MARADONNA F1
Maradonna F1 je vrlo rani hibrid babure, kockastog oblika, svetlo žute boje sa odličnom ujednačenošću. Plodovi su krupni, pravilni sa četiri komore, težine 170-200g i dobre čvrstine. Biljka je snažna, izrazito generativna sa visokom potencijalom prinosa. Preporučuje se za najraniju stakleničku i plasteničku proizvodnju. Rezistencija: TO=Tobamo(Tobamovirus)KAMELEON F1
Kameleon F1 je vrlo rani hibrid slatke paprike izduženog oblika, visokog kvaliteta, koji se već izdvojio kao vodeći hibrid ovog tipa kod nas. Biljke su snažne, bujne, sa jakim bočnim granama, odlične tolerancije na stres. Krupnoća plodova je oko 120g, dužina 15cm sa prosečnom širinom oko 7cm. Produkcija plodova je izrazito visoka a u fiziološkoj zrelosti prelazi u crvenu boju.
Rezistencija: TO=Tobamo(Tobamovirus)


TAMMARA F1

Tammara F1 je rani hibrid paprike u “kapia” tipu. Biljka su snažne, brzog porasta i vrlo rodne. Plodovi konusnog oblika, težine oko 100g, pljosnati, debelog mesa sa dve komore, dužine do 16cm i širine 6cm u ramenom delu. Sadržaj suve materije je vrlo visok a mogućnost čuvanja nakon berbe je odlična. Ima dobru toleranciju na niže temperature i pogodna je za gajenje na otvorenom polju za primenu u industriji ili za svežu potrošnju.KAPTUR (SK-5) F1
KAPTUR (SK-5) F1 je kapia krupnih plodova koji imaju dve do tri komore. U našim proizvodnim uslovima sa primenom kvalitetne tehnologije bez problema dostiže težinu od preko 200g. Tokom sazrevanja prelazi iz tamno zelene u atraktivnu tamno crvenu boju. Plodovi imaju visok sadržaj suve materije i pristižu za berbu ranije od sorti u ovom tipu. Poseduje visoku toleranciju na stres i pokazala je odlično zametanje u uslovima nižih temperatura. Zahvaljujući visokom sadržaju suve materije i vrlo debelom mesu, može da se čuva duže od standardnih sorti.
Rezistencija: TMV L1


SK-10 F1
SK-10 F1 je hibrid kapie krupnih plodova koji imaju pretežno dve komore i mogu da teže do preko 200g. Specijalno je usavršen za region Balkana. Plodovi su perfektne ujednačenosti, tamno crvene boje i odličnog kvaliteta. Biljka je bujna sa dobro razvijenim granama, pa zahvaljujući tome pruža odličnu pokrivenost plodovima. U proizvodnji je pokazao odličnu toleranciju na stres, a plodovi zadržavaju kvalitet i ostaju čvrsti i bez deformacija čak i pri hladnijim jesenjim danima.
Rezistencija: TMV L1


PRITAVIT F1
Pritavit F1 je hibrid u tipu paradajz-paprike. Namena je i za svežu potrošnju i za preradu. U procesu prerade koža se ne odvaja od mesa. Poseduje dobru toleranciju na gljivične infekcije semene lože što takođe pogoduje preradi. Plodovi su 8x10cm debelog mesa, sa 3 do 4 komore i izraženim režnjevima. Ima dobru toleranciju na mikro pukotine ploda.
Rezistencija: TO = Tobamo (Tobamovirus), PVY (Potato virus Y strain P0)DELTA F1
Delta F1 je hibrid babure u šorokšari tipu namenjen za gajenje u grejanim i negrejanim plastenicima kao i na otvorenom polju tokom cele godine. Delta je vrlo rani hibrid sa krupnoćom plodova od 150 180g, koji su pravilnog oblika sa 3 ili 4 komore. U tehnološkoj zrelosti je bledo žute boje, a u fiziološkoj prelazi u jarko žutu. Pogodna je za upotrebu u svežem stanju ili preradu zbog debelog, belo obojenog mesa.
Rezistencija: Tm 0-2 10


APPLAUSE F1
Applause F1 je rani hibrid paprike u tipu babure. Plodovi su izuzetno pravilnog oblika sa četiri komore. Krupnoća plodova je od 150-180g i u tehnološkoj zrelosti su bledo-žute boje. Biljka je snažna i bujna, sposobna da iznese veliki broj plodova. Applause F1 je odličan izbor za najraniju proizvodnju u objektima sa ili bez grejanja.
Rezistencija: Tm2 11


DONAT F1
Donat F1 je rani hibrid paprike, dugih slatkih plodova u tipu kapije. Plodovi su krupni, 130-140g, dužine 24-26cm svetlo žute boje koja u fiziološkoj zrelosti prelazi u crvenu. Biljka je snažna i bujna sa velikim brojem plodova koji su ujednačeni tokom celog perioda branja. Donat se odlično pokazao u najranijoj proizvodnji u našim uslovima.
Rezistencija: Tm0DARAS F1
Daras F1 je rani hibrid ljute paprike krupnih plodova. Plodovi su svetlo žute boje i dostižu dužinu do 30cm. Biljka je izuzetno produktivna, brzog porasta i daje vrlo ujednačene plodove. Preporučuje se za gajenje u ranoj prolećnoj proizvodnji u objektima sa ili bez grejanja.
Rezistencija: Tm2FORTESSE F1
Fortesse F1 je vrlo rani hibrid duge ljute paprike namenjen za najraniju zimsku proizvodnju u grejanim objektima, kao i za ranu prolećnu bez grejanja. Fortesse odlicno podnosi kratke zimske dane i u takvim uslovima formira bujnu biljku i bez problema zameće veliki broj plodova. Plodovi su svetlo žute boje, prosečne dužine 22-25cm, a zbog snage same biljke zadržavaju istu dužinu tokom celog perioda branja.
Rezistencija: Tm2