FRUIDOR

Niska sorta - "olovka" tip, formira duge žute mahune valjkastog oblika, prevashodno namenjene za potrošnju svežem stanju.
Rezistencija : BCMV / Cl
 
_____________________________________________________________________________

ROMANO GOLD

Romano gold je rana žbunasta boranija žutih pljosnatih mahuna (romano tip), podjednako pogodna za svežu potrošnju i industriju. Biljka je niska, kompaktna, mahune su kvalitetne, lepog izgleda i ukusa, bez konaca,dužine do 14cm. Širina mahune je do 2cm a debljina oko 0,9 cm. Semena u mahuni su bele boje.
Rezistencija: BCMV, R, WM
 Seme boranije
_____________________________________________________________________________

PAULISTA

Paulista je referentni varijetet u tipu zelene olovke. Pogodna je sa svežu upotrebu i preradu. Odlično podnosi visoke temperature i sušu. Većina mahuna je koncentrisana u gornjem delu biljke pa je stoga pogodna za mašinsku berbu. Sporo formira seme unutar mahune i mahuna ostaje dugo sveža, duže od ostalih boranija iz ovog tipa. Pogodna je za prolećnu i letnju setvu.
Rezistencija: BCMV, PSP, BCTV, A

Seme boranije
_____________________________________________________________________________