ARIZONA F1


Arizona F1 je karfiol iz nove Seminisove selekcije koji krase više pozitivnih karakteristika. Najvažnija je izuzetna tolerancija na stres i sušu, što je pokazao poslednje 2 godine u našim uslovima. Ima natprosečno jak korenov sistem koji mu daje stabilnost u proizvodnji. Samopokrivanje je odlično, a glavice su težine oko 1,8 kg. Dužina vegetacije u jesenjoj proizvodnji je oko 75 dana.

 Seme karfiola

_____________________________________________________________________________


FREEDOM F1


Freedom F1 je karfiol iz novije Seminisove selekcije. To je CMS tip karfiola, što znači da ga krasi izuzetna ujednačenost kako u vremenu pristizanja, tako i u veličini i obliku glavice. Cvast je vrlo zbijena, težine od 1,5 – 2kg, zavijanje glavice je odlično, a boja cvasti je snežno bela. Dužina vegetacije je oko 70 dana u letnjim uslovima a oko 78 u jesen. Branje je vrlo lako zbog dobre zbijenosti lišća uz glavicu, pa je pristup biljkama vrlo lak.


_____________________________________________________________________________


CLIPPER F1


Karfiol za prolećnu proizvodnju i berbu u 4-5 mesecu. Dužina vegetacije 65-70 dana. Zvsti bele, kompaktne i ujednačene težine 1-1,2 kg.


_____________________________________________________________________________


NAUTILUS F1


Cvasti dobro pokrivene. Prilikom zamrzavanja ne menjaju boju i kvalitet. Dužina vegetacije 68-75 dana. Težina cvasti 1-1,5 kg. Namenjen je za svežu potrošnju i preradu.


_____________________________________________________________________________


WHITE CASTLE F1


Letnji karfiol koji u stresnim uslovima visokih temperatura ne produžava vegetaciju. Dužina vegetacije 70-75 dana. Bela boja cvasti težine 1-1,5 kg. Predviđen je za svežu potrošnju.


_____________________________________________________________________________


BIANCA F1


Dobra pokrivenost sa većim brojem unutrašnjih ovojnih listova koji obezbeđuju čisto bele, čvrste cvasti težine 1,2-2,5 kg. Dužina vegetacije 85-90 dana. Namenjen je za svežu potrošnju i preradu._____________________________________________________________________________


CONCEPT F1


Srednje rani karfiol vegetacije oko 85 dana. Odličan za letnju (berba već od polovine avgusta) i rano jesenju proizvodnju. Daje odlične rezultate i u lošijim uslovima proizvodnje, sa priličnom tolerantnošću na sušne i toplije uslove. Dobar za svežu potrošnju i za industriju. Odličnog samopokrivanja sa belim i zbijenim cvastima.


_____________________________________________________________________________


SEOUL F1


Namenjen za proizvodnju u proleće i jesen. Dužina vegetacije 75-85 dana. Zbijene teške cvasti, dobre pokrivenosti. Otporan na ružičasto obojenje. Težina cvasti 1,5-2 kg.


_____________________________________________________________________________


BRUCE F1


Hibrid za ranu proizvodnju na otvorenom polju. Dužina vegetacije 60-65 dana. Jako razvijeni listovi koji odlično pokrivaju cvasti. Snežno bele cvasti, ujednačene, teške i zbijene. Hibrid nije podložan promeni boje.


_____________________________________________________________________________


CORTES F1


Pogodan za kasno letnju i jesenju proizvodnju. Dužina vegetacije 75-80 dana. Listovi tamno zeleni, uspravni. Tokom leta formira voštanu prevlaku. Hibrid sa odličnim samopokrivanjem cvasti. Cvast lepe snežne boje, vrlo teška. Odličan za svežu potrošnju i zamrzavanje.


_____________________________________________________________________________