Seme paprike:

________________________________________


-----BABURA TIP-----


________________________________________


BELLADONNA F1

Belladonna F1 je vrlo rana, kockasta, svetlo žuta, slatka paprika. Plodovi su težine 160 - 200g sa četiri komore, podjednake veličine. Biljke su bujne, izrazito snažnog korena i brzog porasta, odlične tolerancije na fuzarijum. Belladonna se može podjednako dobro gajiti u zaštićenom prostoru kao i na otvorenom polju. Zbog snage biljke, sa pravilnom agrotehnikom ne usitnjava plodove u kasnijim branjima. Definitivno lider po prinosu i kvalitetu na našem tržištu.

Rezistencija: TO=Tobamo(Tobamovirus), virus mozaika krompira

Seme paprike

_____________________________________________________________________________


MADONNA F1

Rana babura velike rodnosti sa plodovima visokog kvaliteta. Podjednako uspešna u uslovima proizvodnje na otvorenom polju i u plasteniku. Boja ploda svetlo žuta do crvene._____________________________________________________________________________

ISTRA F1

Veoma prinosna rana babura prepoznatljive boje i ukusa. Težina ploda je 160-180g. Dimenzije ploda 8x10cm.

Rezistencija: Tm:0,1,2_____________________________________________________________________________

SILBA F1

Srednje rana babura sa visokom ujednačenošću svetložutih tro- i četvoro-komornih mesnatih plodova. Težina ploda 180g. Dimenzije ploda 7x9cm.


_____________________________________________________________________________

VEDRANA F1

Standardni rani hibrid, teških, krupnih plodova, debelog perikarpa (mesa). Plodovi su uniformni, kvadratni, sa slabo izraženom mlečno zelenkastom nijansom. Biljke su poluotvorenog habitusa, vrlo snažne i zameću obilje plodova. Izuzetno je prinosna, adaptibilna i otporna babura. Preporučuje se za najprofesionalnije uslove gajenja i proizvodnju za hipermarkete i za izvoz. Tokom čitave godine, sve do kasne jeseni, daje plodove visokog kvaliteta i sa visokim učešćem robe ekstra klase namenjene izvozu.

Rezistencija: Tm:0-2


_____________________________________________________________________________

BLONDY F1

Izuzetno krupna i rodna svetložuta babura. Rani hibrid sa vrlo snažnim korenom i moćnom biljkom neograničenog rasta i visokog potencijala rodnosti. Plodovi su mesnati, čvrsti, četvrtastog oblika sa 3-4 semene pregrade vrlo atraktivnog izgleda. Prosečna težina ploda iznad 250 g, dužina 10 cm i širina oko 8 cm. Zrenjem plod menja boju od svetložute u žutu sa visokim sjajem. Vrlo je otporna na vršnu trulež ploda (flekavost). Odlično se ponaša u transportu i najduže od svih hibrida zadržava svežinu na policama supermarketa. U plastenicima se preporučuje proizvodnja na dve grane sa konstantnom prihranom tokom čitave sezone berbe.

Rezistencija: HR = PVY: 0


_____________________________________________________________________________

BARBIE F1

Svetlo žuta babura, za njivsku proizvodnju i niske tunele bez grejanja. Barbie je hibrid neograničenog rasta sa moćnim korenom koji osigurava dovoljno vode i hraniva za konstantno zametanje i razvoj plodova. Plodovi su četvrtastog oblika (blocky tip), blago izduženi, meso ploda debelo. Boja je svetlo žuta sa voštanim sjajem (slično kao Blondy). U fiziološkoj zrelosti sporo menja boju u crvenu. Prosečna težina ploda je 200 g. Barbie je sorta vrlo jednostavna za proizvodnju na otvorenom polju i vrlo prinosna. Otporna na vršnu trulež ploda (uzrok: temperaturni stresovi i nedostatak kalcijuma). Osim na otvorenom polju mnogi proizvođači su zadovoljni prinosima koje daje u niskim plastenicima bez grejanja.

Rezistencija: HR = Tm: 2


_____________________________________________________________________________

RAMONA F1

Rani hibrid babure namenjen za proizvodnju u grejanim i negrejanim plastenicima i na otvorenom polju. Ima prepoznatljiv oblik plodova sa 3-4 komore. Težina ploda je 160-180g debelog mesa i glatke pokožice. U tehnološkoj zrelosti plodovi su bledo žute boje, a u fiziološkoj crvene boje.


_____________________________________________________________________________

BOBITA F1

Dobro poznata babura na našem tržištu za proizvodnju u plasteniku i na otvorenom polju. Plodovi su sa 4 komore težine oko 180g. U tehnološkoj zrelosti bele boje, a u fiziološkoj narandžaste.


________________________________________


-----KAPIA TIP-----


________________________________________


KAPTUR F1


Kaptur F1 je paprika u tipu kapije, krupnih plodova visokog kvaliteta, koji imaju dve do tri komore. U našim proizvodnim uslovima sa primenom kvalitetne tehnologije bez problema dostiže težinu od preko 200g. Tokom sazrevanja prelazi iz tamno zelene u atraktivnu tamno crvenu boju. Plodovi imaju visok sadržaj suve materije i pristižu za berbu ranije od sorti u ovom tipu. Poseduje visoku toleranciju na stres i pokazala je odlično zametanje u uslovima nižih temperatura. Zahvaljujući visokom sadržaju suve materije i vrlo debelom mesu, može da se čuva duže od standardnih sorti.

Rezistencija: TMV L1


_____________________________________________________________________________


MIŠINA F1


MIŠINA F1 je standardni srednje-rani hibrid slatke paprike u tipu kapije, izuzetno krupnih plodova. U našim krajevima je rasprostranjen naziv "ajvaruša" za paprike u ovom tipu. Plodovi su tamno zelene boje u tehnološkoj zrelosti i jarko crvene boje u punoj fiziološkoj zrelosti. Plodovi su prosečne težine od 250 - 330 gr i debljine mesa od 5-8 mm. MIŠINA F1 se odlikuje atraktivnim, krupnim plodovima izuzetnog kvaliteta. Namenjena je za svežu potrošnju i za različite vidove termičke prerade i konzerviranja. Visoka postojanost pri termičkoj obradi je posledica pre svega visokog procenta (>7,5%) suve materije. Podjednako uspešno se gaji i u zaštićenom i na otvorenom prostoru.


_____________________________________________________________________________


KRALJICA F1


KRALJICA F1 je takođe srednje-rani hibrid u tipu kapije. Plod je dvokomoran, široke i zaobljene semene lože. Masa ploda je od 220 - 250 gr. U tehnološkoj zrelosti plodovi su tamno zelene boje a u fiziološkoj izrazito crvene boje. Izuzetno pogodna kako za svežu upotrebu tako i za hemijsku i termičku preradu. Poseduje visok procenat suve materije.


_____________________________________________________________________________


SLONOVO UVO


Slonovo uvo je paprika ajvaruša sa vrlo krupnim i mesnatim plodovima. Prečnik Slonovog uva u središnom delu je 10-12 cm a dužina ploda je 18-20 cm. Slonovo uvo dostiže masu od 150-250 g. Veoma je otporna na bolesti, naročito TMV, te daje stabilne prinose u različitim uslovima gajenja.


________________________________________


-----ŠILJA TIP-----


________________________________________


KAMELEON F1


Kameleon F1 je vrlo rani hibrid slatke paprike izduženog oblika, visokog kvaliteta, koji se već izdvojio kao vodeći hibrid ovog tipa kod nas. Biljke su snažne, bujne, sa jakim bočnim granama, odlične tolerancije na stres. Krupnoća plodova je oko 120g, dužina 15cm sa prosečnom širinom oko 7cm. Produkcija plodova je izrazito visoka a u fiziološkoj zrelosti prelazi u crvenu boju.
Rezistencija: TO=Tobamo(Tobamovirus)

 Seme paprike

_____________________________________________________________________________


NEMEZIS F1


Rani hibrid bele šilje, srednje bujnog porasta i srednje otvorenog habitusa. Plodovi su pljosnato-okrugli, debelog mesa, širine u osnovi peteljke oko 6-7 cm, dužine 16-17 cm, prosečne mase 130 g. Ubedljivo najprinosniji hibrid šilje na špalirnom sistemu gajenja, koji daje visok kvalitet i krupne plodove. Kontinuirano plodonosi tokom čitave godine, uključujuči i period letnjih žega.

Rezistencija: Tm:0-2


_____________________________________________________________________________


SKYTIA F1


Vrlo rani hibrid bele šilje, bujnog porasta, otvorenog i kompaktnog habitusa. Plodovi su pljosnato-okrugli, debelog mesa, širine u osnovi peteljke oko 5-6 cm, dužine 17-18 cm, prosečne mase oko 110 g. Veoma visok prinos kvalitetnih plodova izvoznog kvaliteta, bez pojave obojenosti antocijanom. Prvenstveno se gaji vertikalnim vođenjem na dva stabla. Idealna za nemačko tržište i pakovanje u posude od pola kilograma. Vrlo pogodna za drugu setvu i gajenje tokom hladnijeg dela godine.

Rezistencija: HR= Tm:0-2

_____________________________________________________________________________


BELI BISER F1


Beli biser je najnoviji rani hibrid paprike. Kombinacija je šilje i kapije. Dvokomorna paprika, svetlo žute do mlečno bele boje plodova, a u fiziološkoj zrelosti sjajno crvene boje. Prosečna masa ploda je 165 - 225 gr. Ovaj hibrid odlikuju vrlo atraktivni plodovi, izuzetne uniformnosti i visoke rodnosti._____________________________________________________________________________

RINGO F1

Ringo F1 je paprika u tipu roge, namenjena proizvodnji u plastenicima, staklenicima i na otvorenom polju. Ringo se odlikuje ranim dospećem, bujnošću, snagom, otpornošću i visokim potencijalom. Plodovi su krupni, teški, vrlo kvalitetni i ukusni. Boja plodova u tehnološkoj zrelosti je žuto-zelena, a u fiziološkoj crvena. Plodovi se odlikuju glatkoćom i mogućnošću dužeg čuvanja. Koristi se u svežem stanju, za pečenje, kišeljenje, turšiju i industrijsku upotrebu.

Rezistentnost: TMV0


________________________________________


-----PARADAJZ TIP-----


________________________________________


RUŽA F1


RUŽA F1 je novi hibrid paradajz paprike, izuzetnih proizvodnih karakteristika. Plod je trokomoran, prosečne mase 150 - 220 g. Debljina mesa je od 11 - 17 mm, boja ploda je svetlo žuta u tehnološkoj do tamno crvene boje u fiziološkoj zrelosti. Biljka je jakog korena, snažnog habitusa i visoke otpornosti na veliki broj bolesti. Ono što kod RUŽE treba posebno napomenuti je vrh ploda, koji je potpuno zatvoren, što kod većine paprika ovog tipa nije slučaj a u proizvodnji ovih paprika to predstavlja ozbiljan problem.________________________________________


-----LJUTE PAPRIKE-----


________________________________________


FORTESSE F1


Fortesse F1 je vrlo rani hibrid duge ljute paprike namenjen za najraniju zimsku proizvodnju u grejanim objektima, kao i za ranu prolećnu bez grejanja. Fortesse odlicno podnosi kratke zimske dane i u takvim uslovima formira bujnu biljku i bez problema zameće veliki broj plodova. Plodovi su svetlo žute boje, prosečne dužine 22-25cm, a zbog snage same biljke zadržavaju istu dužinu tokom celog perioda branja.
Rezistencija: Tm2


Seme paprike

_____________________________________________________________________________

INFERNO F1

Inferno F1 je rani hibrid ljute paprike, jake ljutine, krupnih pravilnih plodova i vrlo visokog prinosa. Plodovi su do 23cm dužine i 4cm širine, glatki i zašiljeni. Boja je svetlo žuta a u fiziološkoj zrelosti prelazi u crvenu. Biljka je snažna sa jakim korenovim sistemom što joj omogućava da iznese veliki broj ujednačenih plodova. Prvenstveno namenjen za stakleničku i plasteničku proizvodnju ovaj izvanredan hibrid može da se uspešno gaji i na otvorenom polju.

_____________________________________________________________________________

HOMERA F1

Rani hibrid ljute papričice u čarlston tipu, krupnih, vrlo dugih ujednačenih pravih plodova, debelog mesa, veličine 3-4 cm x 20 cm, mlečno zelene/svetlo žute boje. Karakterišu ga veoma brzo zametanje nakon berbe, visoki prinosi, tolerantnost na zeleno uvenuće i otpornost na Tm 0 virus. Plodovi se odlikuju vrlo visokim prinosom, kontinuiranom berbom i visokom tržišnošću.
Rezistencija: HR: Tm:0

_____________________________________________________________________________

Rezistencija:

CMV - Virus mozaika krastavca na paprici

PepYMV - Virus žutog mozaika paprike

PMMoV - Virus blagog šarenila paprike

PVY - Virus nekrotičnog žutila kod paprike

Tm:0,1,2,3 - Virus mozaika duvana na paprici

TSWV:P0 - Virus bronzavosti paradajza

Pc - Plamenjača paprike