T spojnica sa un 63×2″x63
Cena na upit
...

T spojnica sa un 63×2″x63 Idealan T spoj između dve polietilenske cevi i fitinga sa vn navojem pod uglom od 90°. Koristi se u sistemima za navodnjavanje i vodovodu

T spojnica sa un 50×6/4″x50
Cena na upit
...

T spojnica sa un 50×6/4″x50 Idealan T spoj između dve polietilenske cevi i fitinga sa vn navojem pod uglom od 90°. Koristi se u sistemima za navodnjavanje i vodovo

T spojnica sa un 40×5/4″x40
Cena na upit
...

T spojnica sa un 40×5/4″x40 Idealan T spoj između dve polietilenske cevi i fitinga sa vn navojem pod uglom od 90°. Koristi se u sistemima za navodnjavanje i vodovo

T spojnica sa un 32×1″x32
Cena na upit
...

T spojnica sa un 32×1″x32 Idealan T spoj između dve polietilenske cevi i fitinga sa vn navojem pod uglom od 90°. Koristi se u sistemima za navodnjavanje i vodovodu

T spojnica sa un 32×3/4″x32
Cena na upit
...

T spojnica sa un 32×3/4″x32 Idealan T spoj između dve polietilenske cevi i fitinga sa vn navojem pod uglom od 90°. Koristi se u sistemima za navodnjavanje i vodovo

T spojnica sa un 25×1″x25
Cena na upit
...

T spojnica sa un 25×1″x25 Idealan T spoj između dve polietilenske cevi i fitinga sa vn navojem pod uglom od 90°. Koristi se u sistemima za navodnjavanje i vodovodu

T spojnica sa un 25×3/4″x25
Cena na upit
...

T spojnica sa un 25×3/4″x25 Idealan T spoj između dve polietilenske cevi i fitinga sa vn navojem pod uglom od 90°. Koristi se u sistemima za navodnjavanje i vodovo

T spojnica sa un 20×3/4″x20
Cena na upit
...

T spojnica sa un 20×3/4″x20 Idealan T spoj između dve polietilenske cevi i fitinga sa vn navojem pod uglom od 90°. Koristi se u sistemima za navodnjavanje i vodovo

T spojnica sa un 20×1/2″x20
Cena na upit
...

T spojnica sa un 20×1/2″x20 Idealan T spoj između dve polietilenske cevi i fitinga sa vn navojem pod uglom od 90°. Koristi se u sistemima za navodnjavanje i vodovo

Lakat spojnica un 90×3″
Cena na upit
...

Lakat spojnica un 90×3″ Idealan spoj između polietilenske cevi i fitinga sa vn navojem pod uglom od 90°. Koristi se u sistemima za navodnjavanje i vodovodu.

Lakat spojnica un 75×2.1/2″
Cena na upit
...

Lakat spojnica un 75×2.1/2″ Idealan spoj između polietilenske cevi i fitinga sa vn navojem pod uglom od 90°. Koristi se u sistemima za navodnjavanje i vodovodu.

Lakat spojnica un 63×2″
Cena na upit
...

Lakat spojnica un 63×2″ Idealan spoj između polietilenske cevi i fitinga sa vn navojem pod uglom od 90°. Koristi se u sistemima za navodnjavanje i vodovodu.